Design a site like this with WordPress.com
Aloitus

Mitä Lähiesimies Tekee Työkseen?

Harkitsetpa lähiesimiestehtävää tai olet vain utelias lähiesimiehen velvollisuuksista rooliisi liittyen, on tärkeää ymmärtää lähiesimiesten tehtävä työpaikalla. Lähiesimies on jokainen, joka valvoo ja johtaa tiimiä tai henkilöä varmistaakseen, että he toimivat tehokkaasti ja tyytyväisinä tehtävässään. Termi ”lähiesimies” viittaa yleensä alemman tason johtotehtäviin, ja nämä ammattilaiset välittävät usein tietoja suorista raporteistaan ylimmälle johdolle.

Vaikka lähiesimiehen työssä on haasteensa, se on myös palkitseva työpaikka, jossa voit auttaa yksilöitä saavuttamaan henkilökohtaiset uratavoitteensa. Tässä on taustatietoja, jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin, mitä tämä rooli sisältää.

Esimies valvoo työntekijöiden päivittäistä toimintaa. Yrityksestä riippuen esimies voi johtaa tiimiä, vuoroa tai kokonaista osastoa.

Mitä lähiesimies tekee?

Menestyneillä lähiesimiehillä on erinomaiset organisointi- ja viestintätaidot. Nämä taidot auttavat heitä siirtämään tietoa ylemmältä johdolta työntekijöille ja viestimään tiiminsä suorituksista tai tarpeista korkean tason esimiehille. Useimmissa tapauksissa lähiesimiehet ovat alansa asiantuntijoita ja pystyvät sen ansiosta hoitamaan päivittäistä toimintaa tehokkaasti.

Mitkä ovat lähiesimiehen vastuut työpaikalla?

Lähiesimiehillä on useita tehtäviä työpaikalla. Ne ovat välttämättömiä tiimin tehokkuuden hallinnassa ja positiivisen tiimiympäristön rakentamisessa, mutta näiden tehtävien erityispiirteet voivat vaihdella yrityskohtaisesti.

Lähiesimiehen tehtäviin kuuluu usein:

Työnkulun hallinta

Yksi lähiesimiehen tärkeimmistä tehtävistä on tiimin johtaminen. Usein lähiesimiehet luovat ja valvovat tiiminsä työnkulkua tai työn suorittamiseen tarvittavia tehtäviä. Lähiesimiesten tulee määritellä tavoitteet, viestiä tavoitteista ja seurata tiimin toimintaa.

Uusien työntekijöiden kouluttaminen

Kun uusi työntekijä liittyy tiimiin, hänen lähiesimiehensä tulee auttaa häntä ymmärtämään roolinsa ja tukea häntä siirtymävaiheessa. Tähän voi sisältyä työpaikan perehdyttäminen ja yrityksen käytäntöjen tai työtehtävien selittäminen. Lähiesimies voi hallita kaikkia perehdytystoimintoja tai työskennellä henkilöstöosaston kanssa varmistaakseen, että uusi työntekijä saa tarvitsemansa ohjeet ja tiedot.

Ryhmän aikataulujen luominen ja hallinta

Joissakin tapauksissa organisaatiot ovat asettaneet tunnit koko työvoimalleen, eikä lähiesimiesten tarvitse muuttaa niitä. Kuitenkin, kun tiimin jäsenet työskentelevät vuorossa, lähiesimiehet ovat yleensä vastuussa aikataulujen laatimisesta.

Jos olet esimerkiksi ravintolan tarjoilijan esimies, sinun kannattaa varmistaa, että jokaiselle työvuorolle on ajoitettu sopiva määrä palvelimia. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että aikataulutetaan enemmän ihmisiä vuorokauden kiireisimmälle ajalle ja sovitetaan työvuorot niin, ettei henkilöstö tunnu olevansa ylityöllistetty. Työntekijöiden aikataulujen hallinta tarkoittaa myös joustavuutta ja valmistautumista, kun työntekijät tarvitsevat muutoksia, kuten vapaapäivän pyytämistä tai perhehätätilanteen hoitamista.

Raportointi henkilöstöhallinnolle ja ylimmälle johdolle

Lähiesimiehenä olet usein vastuussa tiimin ja yksilön suoritusten raportoinnista henkilöstöresursseille ja ylimmälle johdolle. Sinun on ehkä arvioitava jokainen tiimisi jäsen ja kirjattava työntekijöiden täsmällisyys, tavoitteiden saavuttaminen, ammattitaito, kurinpitokysymykset, yrityksen käytäntöjen noudattaminen ja paljon muuta. Saatat myös joutua kehittämään ja hallinnoimaan suorituskyvyn parantamissuunnitelmia.

Suorituksen arvioiminen ja palautteen antaminen

Lähiesimiesten tehtävänä on usein kehittää tai toteuttaa työntekijöiden palaute- ja tunnustusohjelmia. Tämä vastuu voi sisältää työntekijöiden ja tiimien tavoitteiden asettamisen ja asianmukaisten palkkioiden valitsemisen saavutuksista. Jos myyjä esimerkiksi ylittää kuukausikiintiönsä, hän voi olla oikeutettu bonukseen. Tämä aika tulisi käyttää myös positiivisen ja rakentavan palautteen antamiseen.

Uralla etenemismahdollisuuksien tunnistaminen ja soveltaminen

Koska lähiesimiehet tekevät tiivistä yhteistyötä työntekijöiden kanssa, he auttavat usein päättämään, kuka on oikeutettu ylennyksiin. Joissakin tapauksissa valvojat voivat myöntää ylennyksiä suoraan. Kuitenkin, vaikka esimiehillä ei olisi valtuuksia suoraan ylentää työntekijöitä, ylimmän johdon ammattilaiset kuulevat usein lähiesimiehiä ylennysprosessin aikana.

Auttaa ratkaisemaan työntekijöiden ongelmia ja riitoja

Kun työntekijät ovat tyytymättömiä työkokemukseensa, he voivat ottaa yhteyttä lähiesimieheensä ennen kuin he puhuvat HR:n kanssa. Esimiesten on käytettävä aktiivisen kuuntelun taitoja ymmärtääkseen työntekijöiden valituksia ja työskennelläkseen heidän kanssaan ratkaisun löytämiseksi.

Jos työntekijä valittaa, että toinen työntekijä tai johdon jäsen on rikkonut yrityksen käytäntöjä, esimiehen on todennäköisesti raportoitava ongelmasta HR:lle tutkintaa varten. Pienissä työntekijöiden välisissä erimielisyyksissä esimiehet voivat toimia sovittelijoina ja auttaa molempia osapuolia pääsemään ratkaisuun.

Mitä lähiesimieheksi tuleminen vaatii?

Monissa tapauksissa yritykset ylentää henkilöitä ei-johtotehtävistä sen jälkeen, kun he ovat osoittaneet kykenevänsä johtamaan muita hyvin. Päättäessään ketä edetä esimiesrooliin, yritykset etsivät usein työntekijöitä, jotka osoittavat seuraavat seikat:

  • Erinomaiset kommunikaatiotaidot
  • Asiantuntijuus tiimissä tai osastolla
  • Kyky pysyä rauhallisena paineen alla
  • Vankka käsitys yrityksen politiikasta
  • Vahva työmoraali
  • Täsmällisyys ja ajanhallintataidot
  • Ammattitaito ja positiivinen asenne
  • Organisointikyvyt
  • Kiinnostus johtamismahdollisuuksista

Jotta voit lisätä todennäköisyyttäsi ylentyä esimiestehtäviin, on tärkeää keskittyä tarvittavien taitojen ja asiantuntemuksen kasvattamiseen. Harkitse lähiesimiestyön ammattitutkintoa, asianmukaisiin seminaareihin, konferensseihin, työpajoihin ja verkkokursseihin osallistumista tai jatkotutkintoa tai sertifiointia.

Mikä tärkeintä, ole ammattimainen ja näytä esimerkkiä muille tekemällä aloite vaikeissa tehtävissä. Kun etenemismahdollisuuksia ilmaantuu, kerro esimiehellesi, että olet kiinnostunut heidän huomiostaan.

Mitä minun pitäisi odottaa esimieshaastattelulta?

Työhaastattelut voivat olla stressaavia. Jos kuitenkin valmistat harkittuja vastauksia yleisiin kysymyksiin, saatat tuntea olosi itsevarmemmaksi haastatteluhuoneessa.

Tässä on muutamia kysymyksiä, joihin sinun tulee valmistautua vastaamaan:

Mikä on mielestäsi hyvä esimies?

Harkitse vastauksessasi näkemyksesi selittämistä organisatoristen taitojen, tehokkaan kommunikoinnin, päättäväisyyden ja kyvyn motivoida muita tai hallita konflikteja tärkeydestä.

Kuvaile johtamistyyliäsi.

Haastattelijat kysyvät usein tämän kysymyksen selvittääkseen, kuinka hyvin pystyt sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin, soveltamaan strategisen ajattelun taitoja ja pysymään rauhallisena paineen alla.

Kerro muutama tapa motivoida työntekijöitä ja parantaa tiimityötä.

Kun vastaat tähän kysymykseen, harkitse konkreettisten esimerkkien antamista siitä, kuinka voit auttaa työntekijöitä parantamaan suorituskykyä, pysymään positiivisina ja tekemään yhteistyötä toistensa kanssa. Voit esimerkiksi puhua tavoitteiden asettamisprosessistasi tai siitä, kuinka voit palkita tiimiä yrityksen tavoitteiden saavuttamisesta.

Kuinka valmentaisit tiimin jäsenen tai työntekijän suorittamaan tiettyä työtä?

Työntekijöiden valmennus on olennainen esimiesvastuu. Kun vastaat tähän kysymykseen, on järkevää osoittaa halukkuutesi auttaa työntekijöitä parantamaan taitojaan. Tämä on hyvä tilaisuus tarjota esimerkkejä tärkeistä vahvuuksistasi, kuten kärsivällisyydestä tai kyvystä antaa rakentavaa palautetta.

Kuinka ratkaisisit tiimin jäsenten välisen konfliktin?

Tähän kysymykseen vastattaessa on viisasta antaa esimerkki tilanteesta, jolloin olet auttanut kahta osapuolta pääsemään ratkaisuun työpaikalla tai tiimiympäristössä. Muista kuvata, kuinka välitit keskustelun ja ratkaisusi tulos.

Kuinka voin olla hyvä lähiesimies?

Itsesi kouluttaminen menestymiseen uudessa tehtävässä on tärkeä prosessi. Tässä on muutamia vinkkejä, jotka voivat auttaa sinua tulemaan menestyvämmäksi esimieheksi:

Tue aina tiimiäsi

Varmista, että olet tiimisi jäsenten käytettävissä ja pyri tarjoamaan paras mahdollinen työympäristö. Järjestä tiiminrakennusaktiviteetteja, jotka tukevat työntekijöiden sitoutumista ja tiimiyhteistyötä.

Auta työntekijöitä uralla etenemisessä

Kannusta tiimiäsi hakemaan koulutusta alalla ehdottamalla online-tunteja tai seminaareja, jotka voivat auttaa heidän ammatillista kehitystään.

Ota vastuu tiimistäsi

Jos tiimi tekee virheen, ota itsesi vastuuseen. Yksi lähiesimiehen ensisijaisista tehtävistä on valvoa työnkulkua ja seurata suorituskykyä, joten sinun pitäisi pystyä havaitsemaan ongelmat ja ratkaisemaan ne ennen kuin ne vaikuttavat tuloksiin.

Luo positiivinen tiimikulttuuri

Näytä hyvää esimerkkiä välttämällä työpaikan juoruja ja pitämällä tunteitasi hallinnassa. Tarjoa työntekijöille avointen ovien käytäntöä ilmaista itseään ja ratkaise kiistat aktiivisesti.

Anna johdonmukaista palautetta

Positiivinen palaute on välttämätöntä tiimin suoritukselle ja työntekijöiden työtyytyväisyydelle. Harjoittele antamaan hyödyllisiä, rakentavia arvioita, joista on hyötyä työntekijöille ja koko yritykselle.

Lähiesimiehenä työskentelemällä voit vaikuttaa työpaikallasi ja auttaa samalla työntekijöitä etenemään urallaan. Harkitsetpa lähiesimiestehtävän hakemista tai kiinnostusta muihin johtotehtäviin tulevaisuudessa, nämä vinkit voivat auttaa sinua kehittämään taitoja, joita tarvitaan työnantajasi ja tiimisi kunnioituksen ansaitsemiseen.

Kommentointi on suljettu.

Start a Blog at WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: